Privacy

Dit is de website van Melaminegoed.

Bedrijfsadres:
Wiegerbruinlaan 77
1422 CB Uithoorn

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 30139876.
Ons BTW-nummer is: NL8056.39.329.B01.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Bij een bestelling op onze website bewaren wij:

 • de door jou ingevulde NAW gegevens
 • alle informatie met betrekking tot de artikelen die je besteld hebt
 • de betaalgegevens die gebruikt zijn bij het afrekenen/plaatsen van de bestelling

Deze informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals door u akkoord is gegaan.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan je boodschappenlijst.
 • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om je bij jouw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacy beleid?

Als je wenst te reageren op ons privacy beleid, kan je contact met ons opnemen.

 • Per email: info@melaminegoed.nl
 • Per telefoon: 0297 810097
 • Per brief: Wiegerbruinlaan 77, 1422 CB Uithoorn

Over communicatie per e-mail.

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kan je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief.

Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, kan je van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kan je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon.

Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kan je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie kan je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren / te verwijderen. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of te verwijderen kan je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.