Disclaimer

Ondanks het feit dat de eigenaar of beheerder van deze website de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Indien er onverhoopt onjuiste productprijzen getoond worden waarvan aannemelijk is dat deze buitensporig zijn, zijn wij niet gebonden deze producten voor de genoemde prijs te leveren. Wanneer je onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, verzoeken wij je dit te melden zodat eventuele maatregelen genomen kunnen worden.