Actievoorwaarden Winactie

23-04-2020

De algemene actievoorwaarden bij winacties Kampeer Perfect.

Social media winacties worden uitgeschreven door Kampeer Perfect. Op social media winacties zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.

Deelname actie

1. Deelname aan de acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een reactie achterlaat onder de social media post, waarin de winactie wordt vermeld. Dan maak je kans om te winnen.

2. Eenmalige deelname per persoon.

3. Deelname aan de acties is alleen mogelijk vanaf 18 jaar en ouder.

4. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven. 

5. Deelname is mogelijk wanneer je woonachtig bent in Nederland of België.

6. Kampeer Perfect is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens die nodig zijn voor de social media winactie, worden alleen gebruikt door Kampeer Perfect voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. 

2. Op alle acties is het Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

1. De winnaar wordt willekeurig gekozen.

2. De winnaars worden bekend gemaakt op social media op de datum dat de winactie afloopt. De winnaars dienen een privébericht te sturen via social media of per e-mail met de gevraagde gegevens. De deelnemer gaat er mee akkoord dat de gegevens gebruikt worden voor het versturen van het product.

3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week van de bekendmaking meld, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

4. Kampeer Perfect is bevoegd deelnemers uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname.

5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

« Terug naar al ons kampeernieuws